O nás

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts of the system and expound.

Kontakt

České Vrbné 2403, 370 11 České Budějovice 11

+420 777 948 743

rehasw@gmail.com

ELEKTROLÉČBA

FYZIOTERAPIE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ultrazvuk v Českých Budějovicích

ULTRAZVUK A ELEKTROTERAPIE

Ultrazvuk

Léčba ultrazvukem je metoda používaná již tradičně ve fyzioterapii. Využíváme při ní vysokofrekvenční zvukové vlny k léčbě onemocnění pohybového aparátu, projevující se zejména bolestí, zánětem a otoky. Ultrazvukové vlnění je schopné proniknout hluboko do tkání a vytvářet v nich mikrovibrace, které vedou k produkci tepla, stimulují lokální prokrvení a podporují hojení.

Elektroterapie

Elektroléčba je již dlouhodobě využívaná neinvazivní léčená metoda založená na průchodu elektrického proudu tkáněmi. Elektrický proud je aplikován kontaktně pomocí elektrod přes kůži pacienta. Elektroterapie se v oblasti rehabilitace využívá pro léčbu akutní i chronické bolesti, léčbu poúrazových stavů spojených s poruchou pohyblivosti kloubů, zmírnění otoku a podporu prokrvení v místě průchodu proudu a urychlení hojení. V oblasti nervosvalových poruch, oslabení svalů a svalových atrofiích má velký význam svalová elektrostimulace (elektogymnastika) i  elektrodiagnostka. 

 

Velkou výhodou je pak možnost kombinace těchto dvou léčebných metod. Hovoříme pak o kombinované terapii.

Kombinovaná terapie

Jedná se o využití kombinace ultrazvuku a elektroléčby současně při jedné aplikaci. Kombinujeme většinou analgetické TENS proudy za použití elektrody (+) a ultrazvukové sondy, která nahrazuje druhou elektrodu (-). Využíváme tak výhod obou způsobů vyvolání léčebných účinků na tkáně, tyto se vzájemně doplňují a efekt léčby se díky tomu může znatelně zvýšit a urychlit.

Jak probíhá léčba ultrazvukem a elektroléčba?

průběh ošetření

Vlastní ošetření trvá 5 – 20 minut, dle volby léčebného programu a charakteru onemocnění. Ošetření ultrazvukem je naprosto bezbolestné a pro pacienty velmi komfortní. Ultrazvuk se aplikuje krouživým pohybem sondou po povrchu ošetřované části těla za použití gelu pro zlepšení kontaktu s pokožkou. Elektroléčba se provádí pomocí přiložení 2 – 4 navlhčených nebo samolepících elektrod na pokožku, pacient pak udává intenzitu průchodu proudu, která je pro něj komfortní či snesitelná v závislosti na druhu aplikovaných proudů. Kombinovaná terapie se provádí pomocí jedné elektrody, druhou elektrodu pak nahrazuje UZ sonda, pacient opět udává komfortní intenzitu proudění.

 

Počet návštěv volíme podle charakteru onemocnění, zpravidla to pak je 6 – 15 návštěv 2 – 3x týdne, u akutnějších stavů denně. Na ošetření není třeba se nijak připravovat, po každém ošetření doporučujeme kratší klidový režim, následně režim přizpůsobujeme charakteru onemocnění, jinak je pacient bez dalších omezení.

 

K doplnění a posílení účinků terapie často doporučujeme další vhodná režimová opatření, cvičení, bandážování a podobně.

 

Na co si dát pozor?

Ultrazvuk i elektroterapie jsou neinvazivní metody s minimálními vedlejšími účinky (jako je například přechodné zarudnutí v ošetřovaní oblasti), pacienty jsou dobře tolerovány. Kontraindikace jsou jako u všech typů fyzikálních terapií obecně akutní onemocnění, horečka, závažná nekompenzovaná onemocnění a podobně, dále kovové a elektronické implantáty v místě a dráze aplikace. Terapie neprovádíme také například v oblastech některých orgánů.

Jak hradit ultrazvuk, elektroterapii a kombinovanou terapii?

Terapii není možné u nás hradit ze zdravotního pojištění. U některých pojišťoven lze uplatnit bonus v rámci preventivních programů apod. Zde poskytujeme tuto terapii za cenu 

od 290 Kč. Akceptujeme zaměstnanecké benefity – poukázky Pluxee (dříve Sodexo), kartu Pluxee, kartu Benefit Plus.

objednání

Objednejte se ještě dnes.

Fyzioterapeutka Markéta Berchová poskytující služby v Českých Budějovicích